• VÍTEJTE NA WEBU.

  VÍTEJTE NA WEBU.

  KOMET-CZRE, s.r.o.
 • VÁŽÍME SI ŽIVOTA.

  VÁŽÍME SI ŽIVOTA.

  Řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016
 • VÁŽÍME SI ŽIVOTA.

  VÁŽÍME SI ŽIVOTA.

  Řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016
 • KOMET-CZRE, s.r.o.

  KOMET-CZRE, s.r.o.

  Řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016
 • KOMET-CZRE, s.r.o.

  KOMET-CZRE, s.r.o.

  Řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016
 • VÁŽÍME SI ŽIVOTA.

  VÁŽÍME SI ŽIVOTA.

  Řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016
 • KOMET-CZRE, s.r.o.

  KOMET-CZRE, s.r.o.

  Řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016
 • VÁŽÍME SI ŽIVOTA.

  VÁŽÍME SI ŽIVOTA.

  Řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Web

www.komet-bozp.cz.

Mobil

(+420) 739303993.

E-mail

komet(@)komet.cz.

IČ / DIČ

62362844 / CZ62362844.

linka-grey

POŽÁRNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST PRÁCE, VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Požární ochrana

1. Školení (zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, preventivních požárních hlídek, preventistů PO, osob zabězpečujících požární ochranu v sobě sníženého provozu)
2. Preventivní požární prohlídky pracovišť
3. Zastupování při jednáních a kontrolách státního poožárního dozoru
4. Začlenění provozovaných činností subjektu do kategorie podle požárního nebezpečí
5. Zpracování veškeré dokumentace požární ochrany
6. Zpracování požárně bezpečnostního řešení
7. Kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany
8. Konzultace, poradenství
9. Vedení databází školení zaměstnanců
10. Vedení databází revizí a kontrol požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany

Bezpečnost práce

1. Školení (bezpečnost práce, práce ve výškách, stavební činnosti, řidiči referentských vozidel, řidiči vysokozdvižných vozíků, vazači)
2. Pravidelné prověrky pracovišť
3. Zastupování při jednáních a kontrolách státního dozoru
4. Zpracování dokumentace BOZP (osnovy školení, analýza rizik, seznam osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných nápojů, místní provozní předpisy, kategorizace prací, seznam zakázaných prací atd.)
5. Šetření pracovních úrazů a nemoci z povolání
6. Návody k obsluze strojů a zařízení (vzory/návrhy)
7. Posuzování shody výrobků (konzultace, navržení postupu, případně zajištění certifikace pro strojní zařízení, lanové dráhy, lyžařské vleky a/nebo další výrobky a zařízení) , ES /EU/ prohlášení o shodě (vzor/návrh)
8. Konzultace, poradenství
9. Vedení databází školení zaměstnanců a databází revizí a kontrol technických zařízení

BOZP při pracích ve výškách

1. Poradenství při identifikaci a eliminaci rizik pro činnosti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky včetně řešení evakuačních a záchranných systémů
2. Prodej osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky nebo do volné hloubky (OOPP)
3. Školení uživatelů a osob odborně způsobilých
4. Výcvik
5. Servis bezpečnostní techniky, pravidelné periodické prohlídky a zkoušky OOPP

Všechny výše uvedené činnosti vycházejí z platné české a evropské legislativy pro BOZP ve výškách a nad hloubkou.

BOZP na staveništích

1. Výkon koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb., v platném znění, a to ve fázi přípravy stavby a ve fázi realizace stavby.
2. Zajištění povinností zadavatele stavby (investora)
3. Zpracování plánu BOZP na staveništi
4. Zpracování technologických postupů prací
5. Zpracování rizik při stavebních činnostech
6. Školení zaměstnanců
7. Kontrolní činnost osoby odborně způsobilé na staveništích

BOZP ve školství

1. Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, žáků
2. Pravidelné prověrky pracovišť škol a školských zařízení
3. Zpracování dokumentací BOZP a provozních řádů
4. Šetření školních úrazů

Projekční a inženýrská činnost v oboru pozemních a dopravních staveb

1. architektonické návrhy a studie
2. dokumentace pro územní rozhodnutí
3. dokumentace pro stavební povolení
4. dokumentace pro provedení stavby
5. dopravní stavby
6. TZB (voda, plyn, kanalizace, vytápění, VZT, slaboproud, měření a regulace)

Zpracování výkresové dokumentace

1. Zpracování výkresové dokumentace v programu AUTOCAD (únikové plány, operativní plány nebo karty, stavební výkresy)

linka-grey
Proč spolupracovat s naši firmou?

V rámci této spolupráce Vám beze zbytku předáme znalosti a zkušenosti, které jsme získali především: profesionální činností ve výškách a nad volnou hloubkou od roku 1981, zavedením a udržováním systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016 pro: Komplexní služby v oblasti BOZP.  Jsme držitelé certifikátu prověřené společnosti od roku 2016.

 • Management kvality Jsme držitelem certifikátu SŘJ dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • Certifikát prověřené osoby. Jsme držitelé certifikátu prověřené společnosti od roku 2016.
 • Zkušenosti a reference Spolupráce musí mít přínos. Usilujeme o Vaši spokojenost.
 • 1
 • 2

Děkujeme za pozornost.